New items
Cyberbezpieczeństwo w samorządzie terytorialnym : praktyczny przewodnik
Badania i edukacja w kształtowaniu kompetencji specjalistów bezpieczeństwa wewnętrznego
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Europejski system banków centralnych a bankowość centralna Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii
Uprawnienia operacyjne Policji o charakterze inwigilacyjnym