Nowości
Davidson - choroby wewnętrzne T. 2
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 1
Anestezjologia
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć