New items
Katastrofy. 2,
Wstęp do kształtowania kultury bezpieczeństwa : pojęcie ryzyka, świadomości społecznej, integracji oraz kreowania wizerunku jako czynniki wpływające na wzmacnianie odporności wspólnot lokalnych
Drzewa Polski i Europy
Psychology of Pandemics : Preparing for the Next Global Outbreak of Infectious Disease
Psychospołeczne konsekwencje zwinnego zarządzania w obszarze logistyki