New items
Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska
Programming for Chemical Engineers Using C, C++, and MATLAB
Bezpieczeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku : zagrożenia i wyzwania
Kontrola służb specjalnych w Polsce
Fluid Mechanics, Heat Transfer, and Mass Transfer : Chemical Engineering Practice