Nowości
Skrypt inspektora ochrony przeciwpożarowej
Pożary : przyczyny, metodyka, przykłady : (wybrane zagadnienia)
Bezpieczeństwo personalne i strukturalne w trakcie zmian kulturowych
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Prawo urzędnicze