Nowości
NFPA 921 : Guide for Fire and Explosion Investigations
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji
Scientific Protocols for Fire Investigation
Metodyka zasilania urządzeń przeciwpożarowych w energię elektryczną oraz dopuszczanie wyrobów budowlanych w ochronie przeciwpożarowej : zagadnienia wybrane