Nowości
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu T. 1,
Terror\terroryzm : studium przypadku
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Praktyczny poradnik instalatora : systemy fotowoltaiczne