Nowości
Strażak : życie w ciągłej akcji
Historyczne i współczesne postrzeganie policji w Polsce
XX-lecie wojny z terroryzmem - bilans i konsekwencje. T. 1,
Poradnik projektanta elektryka : podstawy zasilania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i innych obiektów nieprzemysłowych w energię elektryczną. T. 2
Poradnik inspektora ochrony przeciwpożarowej