Nowości
Farmakologia kliniczna : znaczenie w praktyce medycznej
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej
Sobotta atlas anatomii człowieka : Narządy wewnętrzne T. 2,
Davidson - choroby wewnętrzne T. 1
Patologie i dysfunkcje w organizacji