New items
Prawo i procedury lotnicze z uwzględnieniem systemów bezzałogowych
Cyberprzemoc szczególnym zagrożeniem społeczeństwa informacyjnego
Bezpieczeństwo żywnościowe żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w warunkach kryzysu epidemicznego wywołanego zagrożeniem biologicznym
Dominacja strategiczna : w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego
Powszechny system ochrony praw człowieka w czasie wyzwań pandemicznych. 1