New items
Psychologia sądowa : podstawy, badania, aplikacje
Farmakologia kliniczna : znaczenie w praktyce medycznej
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Medycyna przedszpitalna w lotniczym pogotowiu ratunkowym