New items
Reagowanie na zamachy : dobre praktyki i rekomendacje
Zarządzanie zasobami publicznymi : elementy kontroli zarządczej
Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska
Konstrukcyjne materiały metalowe, ceramiczne i kompozytowe
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych