New items
Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa w ujęciu systemowym. Budowanie zdolności defensywnych i ofensywnych w infosferze
Historia terroryzmu : od starożytności do Da'isz
Epidemiologia : od teorii do praktyki
Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : ramowe wytyczne
Tereny zamknięte integralnym elementem systemu bezpieczeństwa państwa