New items
Prawo urzędnicze
Terroryzm i antyterroryzm w opiniach ekspertów w XX rocznicę zamachów na WTC i Pentagon
Rysunek techniczny maszynowy z elementami CAD : opracowanie zgodne z normami na 2021 r., aktualne oznaczenia GPS, modelowanie CAD
Wybrane zagadnienia z wytrzymałości materiałów
Reagowanie na zamachy : dobre praktyki i rekomendacje