New items
Technologiczne, techniczne i strategiczne innowacje w ratownictwie
Warunki stosowania techniki operacyjnej dla ochrony bezpieczeństwa państwa w świetle Konstytucji RP i standardów europejskich
Metodyka przygotowania planu ochrony infrastruktury krytycznej
Konstrukcje żelbetowe : według Eurokodu 2 i norm związanych. [T.] 6
Prognozowanie zagrożeń terrorystycznych : aspekty metodologiczne