New items
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Rysunek techniczny w inżynierii chemicznej
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Wpływ Covid-19 na finanse : polska perspektywa