New items
Wytrzymałość materiałów 2, Przykłady obliczeń
Infrastruktura krytyczna jako element bezpieczeństwa : wymiar europejski i krajowy
Podręcznik instalatora systemów fotowoltaicznych
Bezpieczeństwo żywnościowe żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w warunkach kryzysu epidemicznego wywołanego zagrożeniem biologicznym
Drony w służbie ochrony infrastruktury krytycznej na wojnie z COVID-19