New items
Scientific Protocols for Fire Investigation
Efekt kameleona : psychologia naśladownictwa
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań