Nowości
Medycyna ratunkowa : nagłe zagrożenia zdrowotne pochodzenia wewnętrznego
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy
Praktyczny poradnik instalatora : systemy fotowoltaiczne
Patologie i dysfunkcje w organizacji
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji