Nowości
Medycyna przedszpitalna w lotniczym pogotowiu ratunkowym
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 1
Anestezjologia
EKG w medycynie ratunkowej. 2
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy