Nowości
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy
Psychiatria
Terror\terroryzm : studium przypadku
Podstawy bezpieczeństwa informacji : praktyczne wprowadzenie
Interna Harrisona. tom III