New items
Posłuszni do bólu
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej
Medycyna ratunkowa : nagłe zagrożenia zdrowotne pochodzenia wewnętrznego
Leki w medycynie ratunkowej i intensywnej terapii
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami