New items
Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa w ujęciu systemowym. Budowanie zdolności defensywnych i ofensywnych w infosferze
Structural Fire Engineering
Przystosowanie obiektów, pomieszczeń oraz stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : dobre praktyki
Organisational structure in the process of integration : on the example of iron and steel industry enterprises in Poland
Wpływ Covid-19 na finanse : polska perspektywa