Nowości
Farmakologia kliniczna : znaczenie w praktyce medycznej
Anestezjologia
Metodyka zasilania urządzeń przeciwpożarowych w energię elektryczną oraz dopuszczanie wyrobów budowlanych w ochronie przeciwpożarowej : zagadnienia wybrane
Sobotta atlas anatomii człowieka : Narządy wewnętrzne T. 2,
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć