New items
Funkcjonowanie krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania w świetle aktualizacji zagrożeń skażeniami
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Cyberbroń- broń doskonała : wojny, akty terroryzmu i zarządzanie strachem w epoce komputerów
Status prawny funkcjonariusza publicznego : ochrona - obowiązki - odpowiedzialność
Europejski system banków centralnych a bankowość centralna Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii