Nowości
Genetyka medyczna
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych
Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Davidson - choroby wewnętrzne T. 3