New items
Systemy bezzałogowych statków powietrznych w ochronie przeciwpożarowej i ratownictwie : - od wyrobu do ratownika : rozważania teoretyczne a zastosowanie w rzeczywistości
Teorie stosunków międzynarodowych
Fire safety for very tall buildings : engineering guide
Samozapalenie jako przyczyna pożaru : (praktyczne przykłady)
Wytrzymałość materiałów 2, Przykłady obliczeń