New items
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 3
Formacje policyjne w zarządzaniu kryzysowym i ochronie ludności
Status prawny funkcjonariusza publicznego : ochrona - obowiązki - odpowiedzialność
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Uprawnienia operacyjne Policji o charakterze inwigilacyjnym