New items
Cyberbezpieczeństwo w samorządzie terytorialnym : praktyczny przewodnik
Ochrona cyberprzestrzeni Unii Europejskiej. Polityka – Strategia – Prawo
Rysunek techniczny w inżynierii chemicznej
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : organizacja systemu i projektowanie działań
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu