New items
Farmakologia kliniczna : znaczenie w praktyce medycznej
Simpson medycyna sądowa
Wykrywanie kłamstw i oszukiwania : psychologia kłamania i konsekwencje dla praktyki zawodowej
Sztuka współpracy : jak pracować łatwiej i skuteczniej
EKG w medycynie ratunkowej. 2