New items
Transformacja energetyczna : wyzwania dla Polski wobec doświadczeń krajów Europy Zachodniej
Wpływ Covid-19 na finanse : polska perspektywa
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : organizacja systemu i projektowanie działań
Structural Fire Engineering