New items
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
System logistyczny potencjału obronnego RP w XXI wieku /redakcja naukowa Marian Brzeziński
Simpson medycyna sądowa
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Psychiatria