Nowości
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Podstawy bezpieczeństwa informacji : praktyczne wprowadzenie
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych