Nowości
Confined space rescue technician manual
Systemy bezzałogowych statków powietrznych w ochronie przeciwpożarowej i ratownictwie : - od wyrobu do ratownika : rozważania teoretyczne a zastosowanie w rzeczywistości
Zarządzanie kryzysowe : doskonalenie procedur reagowania na przykładzie Gminy Miasta Szczecin
Konstrukcje żelbetowe : według Eurokodu 2 i norm związanych. [T.] 6
Współczesne konflikty zbrojne