Nowości
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 1,
Bezpieczeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku : zagrożenia i wyzwania
Electrical fires and explosions
Rysunek techniczny budowlany z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych
Fluid Mechanics, Heat Transfer, and Mass Transfer : Chemical Engineering Practice