New items
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski
Metoda oceny funkcjonowania centrów logistycznych
Rysunek techniczny budowlany z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych