Nowości
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji organizacji
Anestezjologia
Posłuszni do bólu
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji
No cover
St. Bryg. w st. spocz. Prof. Dr hab. Melania Pofit-Szczepańska Doktor Honoris Causa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej