Nowości
Teleinformatyka dla bezpieczeństwa
Dominacja strategiczna : w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego
XX-lecie wojny z terroryzmem - bilans i konsekwencje. T. 1,
Historyczne i współczesne postrzeganie policji w Polsce
Krajowy system ratowniczo gaśniczy : etapy realizacji / Jan Miza