New items
Badania i edukacja w kształtowaniu kompetencji specjalistów bezpieczeństwa wewnętrznego
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : organizacja systemu i projektowanie działań
Logistyka w systemie bezpieczeństwa narodowego
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka
Konflikty technologiczne : nowa architektura zagrożeń w epoce wielkich wyzwań