New items
Encyclopedia of Wildfires and Wildland-Urban Interface (WUI) Fires. Volume 2,
Reagowanie na zamachy : dobre praktyki i rekomendacje
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Essentials of Fire Fighting
Smoldering fires