New items
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 1,
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Wpływ Covid-19 na finanse : polska perspektywa
Analiza zagrożeń sektorowych dla bezpieczeństwa
Modelowanie organizacji dynamicznej