Nowości
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu . T. 1,
Poradnik służby BHP
Interna Harrisona. tom III
Atlas anatomii człowieka : polskie mianownictwo anatomiczne
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji