New items
Vademecum ochrony przeciwpożarowej
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego
zagrożenia
Transformacja energetyczna : wyzwania dla Polski wobec doświadczeń krajów Europy Zachodniej
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy