New items
Zarządzanie zasobami publicznymi : elementy kontroli zarządczej
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 2,
Europejski system banków centralnych a bankowość centralna Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii
Przystosowanie obiektów, pomieszczeń oraz stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : dobre praktyki
Building construction : the firefighter's battlespace