Nowości
Wiktymologia kryminalna
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 3
Komunikacja w kryzysie
Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne
Tereny zamknięte integralnym elementem systemu bezpieczeństwa państwa