Nowości
Sobotta atlas anatomii człowieka
Interna Harrisona. tom III
Medycyna ratunkowa : nagłe zagrożenia zdrowotne pochodzenia wewnętrznego
Patologie i dysfunkcje w organizacji
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 1