Nowości
Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce
Farmakologia kliniczna : znaczenie w praktyce medycznej
Metodyka zasilania urządzeń przeciwpożarowych w energię elektryczną oraz dopuszczanie wyrobów budowlanych w ochronie przeciwpożarowej : zagadnienia wybrane
Interna Harrisona. tom II