Nowości
Kontrola służb specjalnych w Polsce
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : organizacja systemu i projektowanie działań
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Smoldering fires
Epistemologia : poznanie, prawda, wiedza, realizm