New items
Służby ratownicze i elementy zarządzania kryzysowego w aspekcie zjawisk ekstremalnych
Komunikacja w kryzysie
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu
System ochrony zdrowia w Polsce
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka