Nowości
Interna Harrisona. tom III
Medycyna przedszpitalna w lotniczym pogotowiu ratunkowym
Genetyka medyczna
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
No cover
St. Bryg. w st. spocz. Prof. Dr hab. Melania Pofit-Szczepańska Doktor Honoris Causa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej