Nowości
Atlas anatomii człowieka : polskie mianownictwo anatomiczne
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 1
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych
Medycyna ratunkowa : nagłe zagrożenia zdrowotne pochodzenia wewnętrznego
Organizacja bezpieczeństwa : od teorii do praktyki