New items
Wybrane aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obsługa zdarzeń drogowych przez Policję / redakcja naukowa Iwona Klonowska, Paweł Lubiewski, Ewa Kuczyńska, Łukasz Foryś
Konstrukcje żelbetowe : według Eurokodu 2 i norm związanych. [T.] 6
Zarządzanie kryzysowe : doskonalenie procedur reagowania na przykładzie Gminy Miasta Szczecin
Ochrona danych osobowych w służbach mundurowych
Wytrzymałość materiałów 1