New items
Pożary : przyczyny, metodyka, przykłady : (wybrane zagadnienia)
Rysunek techniczny w inżynierii chemicznej
Programming for Chemical Engineers Using C, C++, and MATLAB
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 2
Tereny zamknięte integralnym elementem systemu bezpieczeństwa państwa